Nap szerinti archívum: 2018-06-18


A szellemi termékek, művészeti alkotások is szerzői jogvédelem alatt állnak. Aki festménymásolatot rendel, annak tudnia kell arról, hogy milyen festményeket lehet másolatban elkészíttetni. A szabályok védik a megrendelőt, a másolat készítőjét, sőt az eredeti mű esetleges jogutódjának érdekeit is. Ismerjük meg a biztonságos lehetőségeket. A régi festményekbe való anyagi befektetés, egyre gyakoribb a mai világban. Ugyanakkor sok hamis festmény kering a piacon. A világ legdrágább festményeiről már írtunk. Érintőlegesen ismertettük a festményhamisítás témáját is. Segítségnyújtásként most a szerzői jogszabályozást nézzük át. Az Art magazinban megjelent Popper Viktória cikke, mely a laikusoknak is követhető egyszerűséggel, részletesen leírja ezt. Ebből idéznénk most. A teljes írás itt olvasható. A szerzői jogi szabályozás lényege A szerzői jog speciális jogterület, amely a szellemi alkotások, tehát az irodalmi, tudományos és művészeti művek oltalmára hivatott. A védelem automatikusan, a mű létrejöttével keletkezik, azonban nem tart örökké: a művet a szerzői jog csak meghatározott ideig védi: a szerző életében és a halálát követő évtől számított hetven éven át. A szerzői jog fogalma A szerzői jog tulajdonképpen egyfajta kizárólagos tulajdonjog. A szerzőnek vagyoni jellegű jogai keretében joga van műve egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi vagy nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásához és minden egyes felhasználás engedélyezéséhez, illetve jogosult a felhasználásra másokat felhatalmazni (általában ún. felhasználási szerződéssel). A felhasználás joga tulajdonképpen a mű másolására, többszörözésére, illetve terjesztésére szóló jogosultságot jelenti. A szabad felhasználás a képzőművészetben A szabad felhasználás esetei a szerzői jogi védelem alatt álló képzőművészeti, iparművészeti vagy fotóművészeti alkotás reprodukálásakor csak igen szűk körben érvényesülnek, következésképp a szerző életében és a halálától számított hetven évig a reprodukáláshoz a szerző vagy a felhasználási jogosult engedélye szükséges szinte minden esetben. Mi a különbség a hamisítvány és a másolat között? A festményhamísítás jelentős anyagi haszonszerzés céljából egy olyan másolat elkészítése, mely megtévesztésig hasonlít az eredeti festményre. A hamisító ehhez minden eszközt […]

Szerzői jogvédelem festményvásárlás esetén